Prisvärdering och offertförfrågan

·         Att enas om ett bra pris är en av de svåraste sakerna vid försäljningen av en fritidsbåt, då det ofta finns en skillnad mellan det tänkta priset och det faktiska marknadsvärdet.

·         För att på ett sakligt och faktabaserat vis kunna komma fram till ett bra pris vid försäljningen av en fritidsbåt ger vi Er gärna råd baserade både på vår tekniska kännedom och vår långa erfarenhet.

·         Ägare baserar ofta sina försäljningspriser på känsloladdade argument. Ett pris som är allt för högt förminskar försäljningschanserna och ett pris som är alltför lågt är inte bra för försäljaren.

IMPRINT