För intressenter och köpare

·         Vi erbjuder en utförlig rådgivning rörande alla båtar i vårt försäljningsregister.

·         Vi skickar Er en omfångsrik försäljningskatalog, komplett med tekniska beskrivningar och fotografier.

·         Från och med det att ni påbörjar Ert inköp tills det att ni har förvärvat er nya fritidsbåt så har ni alltid kontakt med samma försäljare från vårt kontor. Denne försäljare är ansvarig för att genomföra allting som rör inköpet, från köpförslaget tills det att ni står med ett kontrakt som bekräftar ett ägarbyte på den båt ni införskaffat.

·         Vid förfrågningar erbjuder vi en oberoende expert som kan inspektera båten i fråga.

·         Vi erbjuder er rådgivning kring finansieringen av Er nya fritidsbåt.

·         Vi hjälper Er kring valet av den försäkring som passar Er båt bäst.

·          Vi tar hand om tull- och mervärdesfrågor och ger Er råd vid registreringen eller överlåtandet av er båt (vad gäller sjöfartsregistret, flaggcertifiering och fritidsbåtskörkort med mera).

·         Vi organiserar transporten av Er fritidsbåt från land till vatten på Er föreslagna ankringsplats.

·         Vi ger Er råd vid renoveringar och förmedlar kontakter till varv och servicestationer som kan hjälpa Er med er nya fritidsbåt.

IMPRINT