För ägare och försäljare

 

 

·         Vi kontrollerar själva att skicket på fritidsbåten i fråga når vår höga standard vid möten med ägaren ombord på båten (i de fall detta är möjligt) så att vi kan delge alla potentiella kunder våra egna intryck och samtidigt även kan visa nytagna foton av båten.

·         Vi förmedlar ett realistiskt försäljningspris i enlighet med marknadsläget och i samråd med ägaren.

·         Vi tar fram ett försäljningsförslag.

·         Vi publicerar ovanstående försäljningsförslag på ledande nationella och internationella fritidsbåtsförsäljningssidor, såsom yachtworld.com, boat24.com, boatnet.de, boatshop24.com med mera, allt komplett med foton som även publiceras på Kirchner & Mares-hemsidan.

·         Vi står för direktkontakter med kunder från vårt eget kundregister såväl som vidare marknadskontaktmetoder, såsom direktutskick och reklam. Vi förblir Er enda kontakt under     hela processen, även om det skulle vara så att en utländsk förmedlare i vårt nätverk har l yckats hitta en kund åt Er. På detta vis uppstår det inga merkostnader för Er, och all information når Er på ett klart, och tydligt vis.

·         Vi informerar ägaren/ försäljaren omgående så fort vi funnit konkreta, seriösa intressenter för Er båt, och vi deltar själva vid besiktningen av båten om möjlighet finns. Vi ser till så att ni slipper oseriösa och tvivelaktiga kundkontakter.

·         Vi står för genomförandet av hela förtroendeförhandlingen och kontraktsskrivandet och vi övervakar betalningar och ser till så att alla dokument kommer från er hand till köparens hand på ett lagenligt vis ända fram tills överräckandet av ägarpapprena. Inga båtar byter ägare förrän den totala, överenskomna summan betalats eller förrän säljare och köpare är eniga om försäljningen.

·         Vi är inte knutna till någon specifik hamn och förmedlar på ett flexibelt vis er båt till Er egen ankringsplats så att ni kan utnyttja Er båt som vanligt under försäljningsperioden.

 

 

IMPRINT