Vad är fördelarna med att sälja och köpa fritidsbåtar med hjälp av en mäklare?

 

Med hjälp av den perfekta mäklaren försäkrar sig både köpare och ägare om en heltäckande och objektiv rådgivning som är nödvändig, dels när det kommer till att ta tillvara på båda sidors finansiella och kontraktsmässiga intressen och dels när det kommer till att genomföra en seriös och rättvis transaktion. Enskilda försäljare är i de flesta fall begränsade till att enbart kunna erbjuda sin fritidsbåt på en nationell marknad, antingen på internet eller i olika trycksaker, och de saknar oftast möjligheter att som internationellt erkända mäklare kunna erbjuda samma fritidsbåt på ett obegränsat antal online-sidor som frekventeras av ett mer internationellt klientel. Den tyska marknaden står enbart för en bråkdel av de intressenter som kan tänkas vilja köpa Er fritidsbåt och för tillfället kommer runt 75 % av intressenterna och köparna av fritidsbåtar från länder utanför Tyskland inom den Europeiska Unionen.

En bra fritidsbåtsmäklare ska kunna erbjuda sina kunder betydligt mer än att enbart kunna framställa ett försäljningsförslag eller att publicera dessa på internet. Han måste besitta en god marknadsföringskompetens, han måste ha goda kundkontakter och vara välbekant med andra mäklare i utlandet, och i tillägg till detta vara väl insatt i fritidsbåtsmarknadens alla detaljer. I tider som dessa, då internet erbjuder en större transparens och utökade möjligheter att jämföra priser är det ännu viktigare att kunna erbjuda det rätta startpriset, såväl som att ha en optimal försäljningsstrategi för att kunna genomföra en optimal förmedling av en fritidsbåt.

Till att börja med kunde ägaren givetvis involvera flera mäklare i försäljningen av sin fritidsbåt. Vi rekommenderar dock att Ni enbart utnyttjar en endaste, professionell fritidsbåtsförmedlare med en fastslagen tidsram för när och hur båten skall erbjudas till marknaden. Fördelen med detta är att fritidsbåten inte dyker upp på samma sida mer än en gång och att försäljningserbjudandet inte ”vattnas ur” och känns oseriöst, någonting som ofta får intresserade kunder att backa. Använder man sig enbart av en mäklare löper man inte heller risken att totalt förlora överblicken över försäljningen, utan istället får man all information om kundkontakter och försäljningsaktiviteter, direkt från sin ”egen” mäklare. På detta sätt garanteras en professionell försäljning – vägen till en framgångsrik försäljning snabbas upp, och inga dolda kostnader uppstår för ägaren, bortsett från den redan överenskomna provisionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRINT