Kai Mares & Florian Kirchner

OM K&M:

Tillsammans har vi deltagit i ett stort antal segeltävlingar med goda resultat, och vi har bland annat varit tyska mästare och europeiska Vize-mästare efter varandra tre år i rad, och vi har även vunnit segeltävlingarna under Kieler-veckan och Travemünde-veckan flertalet gånger. Tillsammans och med varierande besättning har vi otaliga gånger seglat över Nordsjön, Östersjön, Medelhavet och deltagit i besättningen på andra klassiska sträckor, antingen på regattor eller på en mer privat basis. Tack vare vår långa erfarenhet av motordrivna fritidsbåtar valdes vi ut av företaget bakom FLEMING-jaktbåtarna som deras enda försäljare i Tyskland, Schweiz och Österrike.

Tillsammans är vi sportsligt framgångsrika och vi utnyttjar vårt goda lagarbete i vårt jobb. Tillsammans har vi i runda slängar 20 års erfarenhet av den internationella fritidsbåtsmarknaden och vi är väl införstådda med alla delar av den begagnade segel- och motorbåtsmarknaden, och bevisligen mycket skickliga försäljare och förmedlare av fritidsbåtar. Vår expertis innefattar även vårt exklusiva avtal med FLEMING för att sälja deras båtar i Tyskland, Schweiz och Österrike.

Vi är väl medvetna om att inköpet och försäljningen av ett skepp är en känsloladdad handling. På grund av detta kan vi garantera våra kunder – både försäljare och inköpare – att vi erbjuder er den bästa möjliga personliga rådgivningen, som är både diskret, objektiv och smidig, samt alltid till hundra procent rättvis.

Vi är alltid rättvisa!

BVWW-Logo

Member of Bundesverband Wassersportwirtschaft e.V.

IMPRINT