Vill ni sälja en fritidsbåt?

Vi är ständigt på jakt efter begagnade segel- och motorfritidsbåtar att sälja, och vi garanterar ägaren den bästa möjliga personliga rådgivningen, baserad på förtroendefulla och diskreta grunder. Vi informerar er om det aktuella marknadsläget och uppdaterar er om försäljningschanserna, vi värderar er fritidsbåt och annonserar den på utvalda internationella och nationella försäljningssidor. Ni drar nytta av vår mångåriga marknadskännedom och permanenta marknadsövervakning, ni profiterar från vår ämneskännedom och våra goda kontakter inom branschen såväl som vårt nätverk med andra försäljare i utlandet. Vi är hamnsoberoende och flexibla, och förmedlar er båt från er ankringsplats så att ni kan fortsätta att utnyttja er båt som vanligt under försäljningsprocessen. Vidare information hittar ni under rubriken ”Vår service”.

IMPRINT